Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Министерският съвет определи новия състав на ...

Министерският съвет определи новия състав на Държавната комисия по сигурността на информацията

В изпълнение на законовата делегация по чл. 6, ал.1 от ЗЗКИ, Министерският съвет с решение № 947 от 16 ноември 2012 година, освободи състава на Комисията - Председател Цвета Маркова, Заместник-председател Захари Захариев, членове Митхат Мехмед, Илия Ганев и Сергей Дамянов и определи състава на Държавната комисия по сигурността на информацията.

Държавната комисия по сигурността на информацията се председателства от Борис Димитров. Заместник-председател е Васил Ризов. Членове на Комисията са Сергей Дамянов, Петър Петров и Иван Иванов.