Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Подписване на Споразумение между ...

Подписване на Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Канада по индустриална сигурност

На 19.04.2017 г. в гр. София председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията подписа Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Канада по индустриална сигурност. В процеса на преговори от канадска страна е изразено желание то да се подпише по административен път.

Споразумението е резултат от три кръга консултации с представители на Канада. Текстовете на Споразумението отразяват постигнатото съгласие между двете страни, като отчитат разликите в законодателствата и в системите за защита на класифицираната информация в Република България и Канада. Споразумението установява правната рамка на сътрудничеството относно защитата на класифицираната информация в контекста на индустриалната сигурност между Страните.

Предстои подписване от канадска страна, след което ще бъдат изпълнени националноправните  процедури за влизане на Споразумението в сила.