Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Представяне на Годишния доклад за цялостната ...

Представяне на Годишния доклад за цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2013 г.

На 8 април 2014 г. в Централния военен клуб, Държавната комисия по сигурността на информацията представи Годишния доклад за цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2013 г. 

Присъстваха ръководители и служители по сигурността на информацията от изпълнителната и съдебната власт.

В своята презентация председателят на ДКСИ господин Борис Димитров запозна аудиторията с анализ на актуалното състояние на националната система за защита на класифицираната информация през 2013 г. и очерта приоритетите за защитата на класифицираната информация през 2014 г.