Намирате се в: Начало > За нас > Бюджет > Отчет на бюджета на ДКСИ

Отчет на бюджета на ДКСИ

2020 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.05.2020 г.

Отчет за извършените ведомствени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.04.2020 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на ДКСИ към 31.03.2020 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2020 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2020 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение към 29.02.2020 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.01.2020 г.

 

2019 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.12.2019г.

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.12.2019 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.11.2019 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.10.2019 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2019 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2019 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.08.2019 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.07.2019 г

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2019 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2019 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.05.2019 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.04.2019 г

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2019 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2019 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение към 28.02.2019 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.01.2019 г.

 

2018 г.

Одитен доклад на Сметната палата за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на ДКСИ за 2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за чужди средства на ДКСИ за 2018 г.

Сборен баланс на ДКСИ за 2018 г.

Сборен отчет за приходите и разходите на ДКСИ за 2018 г.

Обяснителна записка

 

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.12.2018 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.12.2018 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.11.2018 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.10.2018 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2018 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2018 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.08.2017 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.07.2017 г

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2018 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2018 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.05.2018 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.04.2018 г

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2018 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2018 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение към 28.02.2018 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.01.2018 г.

 

2017 г.

1. Сборен баланс на ДКСИ за 2017 г.

2. Сборен отчет за приходите и разходите на ДКСИ за 2017 г.

3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за чужди средства на ДКСИ за 2017 г.

4. Обяснителна записка

5. Одитен доклад на Сметната палата за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на ДКСИ за 2017 г.

 

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.12.2017 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.12.2017 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.11.2017 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.10.2017 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2017 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2017 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.08.2017 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.07.2017 г

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2017 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2017 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.05.2017 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.04.2017 г

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2017 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2017 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение към 28.02.2017 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.01.2017 г.