Намирате се в: Начало > За нас > Бюджет > Отчет на бюджета на ДКСИ

Отчет на бюджета на ДКСИ

2020 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.01.2020 г.

 

2019 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.12.2019г.

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.12.2019 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.11.2019 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.10.2019 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2019 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2019 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.08.2019 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.07.2019 г

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2019 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2019 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.05.2019 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.04.2019 г

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2019 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2019 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение към 28.02.2019 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.01.2019 г.

 

2018 г.

Одитен доклад на Сметната палата за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на ДКСИ за 2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за чужди средства на ДКСИ за 2018 г.

Сборен баланс на ДКСИ за 2018 г.

Сборен отчет за приходите и разходите на ДКСИ за 2018 г.

Обяснителна записка

 

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.12.2018 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.12.2018 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.11.2018 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.10.2018 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2018 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2018 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.08.2017 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.07.2017 г

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2018 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2018 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.05.2018 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.04.2018 г

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2018 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2018 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение към 28.02.2018 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.01.2018 г.

 

2017 г.

1. Сборен баланс на ДКСИ за 2017 г.

2. Сборен отчет за приходите и разходите на ДКСИ за 2017 г.

3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за чужди средства на ДКСИ за 2017 г.

4. Обяснителна записка

5. Одитен доклад на Сметната палата за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на ДКСИ за 2017 г.

 

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.12.2017 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.12.2017 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.11.2017 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.10.2017 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2017 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2017 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.08.2017 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.07.2017 г

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2017 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2017 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.05.2017 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.04.2017 г

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2017 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2017 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение към 28.02.2017 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.01.2017 г.

2016 г.

 

1. Сборен баланс на ДКСИ за 2016 г.

2. Сборен отчет за приходите и разходите на ДКСИ за 2016 г.

3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за чужди средства на ДКСИ за 2016 г.

4. Приложение към сборния финансов отчет на ДКСИ за 2016 г.

5. Одитен доклад на Сметната палата за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на ДКСИ за 2016 г.

6. Одитно становище на Сметната палата за заверка на Годишния финансов отчет на ДКСИ за 2016 г.

 

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.12.2016 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.12.2016 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.11.2016 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.10.2016 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2016 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2016 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.08.2016 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.07.2016 г

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2016 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2016 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.05.2016 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.04.2016 г

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2016 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2016 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 29.02.2016 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.01.2016 г

2015 г.

1. Сборен баланс на ДКСИ за 2015 г.

2. Сборен отчет за приходите и разходите на ДКСИ за 2015 г.

3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ДКСИ за 2015 г.

4. Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на ДКСИ за 2015 г.

5. Приложение към сборния финансов отчет на ДКСИ за 2015 г.

6. Одитен доклад на Сметната палата за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на ДКСИ за 2015 г.

7. Одитно становище на Сметната палата за заверка на Годишния финансов отчет на ДКСИ за 2015 г.

 

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.12.2015 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.12.2015 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.11.2015 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.10.2015 г

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2015 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2015 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.08.2015 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.07.2015 г

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2015 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2015 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.05.2015 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.04.2015 г

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2015 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2015 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 28.02.2015 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.01.2015 г

2014 г.

1. Сборен баланс на ДКСИ за 2014 г.

2. Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на ДКСИ за 2014 г.

3. Сборен касов отчет за сметките за чужди средства на ДКСИ за 2014 г.

4. Приложение към сборния финансов отчет на ДКСИ за 2014 г.

5. Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на ДКСИ за 2014 г.

6. Одитно становище на Сметната палата за заверка на Годишния финансов отчет на ДКСИ за 2014 г.


Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.12.2014 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.12.2014 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.11.2014 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.10.2014 г

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2014 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2014 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.08.2014 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.07.2014 г

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2014 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2014 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.05.2014 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.04.2014 г

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2014 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2014 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 28.02.2014 г

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.01.2014 г