Намирате се в: Начало > За нас > Защита на личните данни

Защита на личните данни

Съгласно разпоредбата на чл.37 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, със заповед на председателя на ДКСИ за длъжностно лице по защита на личните данни, което да изпълнява дейностите, произтичащи от Регламента и Закона за защита на личните данни, е определен

Огнян Аврамов 
GSM 0879 833 349; факс +3592 9873 750
dksi@dksi.bg