Намирате се в: Начало > За контакт

Информация за контакти и приемно време

София 1202

ул.„Козлодуй” № 4

тел.:  02 9333 600
факс: 02 9873 750
Е-mail: dksi@government.bg

Телефонни номера за контакт (заявки за посещение) с дирекция „Специална куриерска служба“ при ДКСИ в гр. София:

тел: 02 9333 745
тел: 02 9333 746
GSM: 0882 660 368

Държавната комисия по сигурността на информацията определя следните часове, в които ще приема граждани, желаещи да се консултират с експерти по дейности свързани със защитата на класифицираната информация:

Вторник    – от 14.00 до 16.00 часа;
Сряда       – от 10.00 до 12.00 часа;
Четвъртък – от 14.00 до 16.00 часа.

Консултациите се осъществяват след предварително записване, като се изискват име, длъжност, ведомство и кратко изложение на проблема.