Намирате се в: Начало > За контакт

Информация за контакти и приемно време

София 1505

ул. "Черковна" № 90
тел.:  02 9333 600
факс: 02 987 37 50
Е-mail: dksi@government.bg

Държавната комисия по сигурността на информацията определя следните часове, в които ще приема граждани, желаещи да се консултират с експерти по дейности свързани със защитата на класифицираната информация:

Вторник – от 14.00 до 16.00 часа;
Сряда – от 10.00 до 12.00 часа;
Четвъртък – от 14.00 до 16.00 часа.

Консултациите се осъществяват след предварително записване на тел. 02/ 9333 632, 02/ 9333 633, 02/ 9333 634 като се изискват име, длъжност, ведомство и кратко изложение на проблема.  

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ