Намирате се в: Начало > Често задавани въпроси > Кого уведомяват лицата, притежаващи ...

Кого уведомяват лицата, притежаващи разрешение за достъп до класифицирана информация за частните си пътувания извън пределите на Република България?

Съгласно чл. 18, ал. 2 от ЗЗКИ, всяко лице, получило разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Строго секретно”, е длъжно да информира писмено служителя по сигурността на информацията за всяко частно задгранично пътуване преди датата на заминаването, освен ако пътуването е в държави, с които Република България има сключени споразумения за взаимна защита на класифицирана информация.
Служителите на службите за сигурност и за обществен ред са длъжни да уведомяват ръководителите си за всяко свое задгранично пътуване, без значение дали е в държава, с която Република България има сключено споразумение за взаимна защита на класифицирана информация и до какво ниво е разрешението им за достъп до  класифицирана информация (чл. 18, ал. 4 от ЗЗКИ).