Намирате се в: Начало > Международна дейност > Международни споразумения > В процес на договаряне

СПРАВКА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА МЕЖДУНАРОДНОДОГОВОРНАТА БАЗА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТАТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ 01.05.2020 г.(без влезлите в сила)

Справка