Намирате се в: Начало > Международна дейност > Международни споразумения > Влезли в сила

Международни споразумения, влезли в сила

 1. Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Азербайджанската Република  за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подписано на 14 ноември 2011 г. в Баку

 2. Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Армения за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подписано на 12 февруари 2018 г. в Ереван, в сила от 10 февруари 2020 г.

 3. Споразумение между правителсктвото на Република България и правителството на Република Беларус за взаимна защита на класифицираната информация, подписано на 20.11.2014 г. в гр. Минск

 4. Споразумение между Правителството на Република България и Министерския съвет на Босна и Херцеговина за взаимна защита и обмен на класифицирана информация

 5. Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Великото Херцогство Люксембург за обмен и взаимна защита на класифицирана информация

 6. Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Грузия за обмен и взаимна защита на класифицираната информация, подписано на 9 юли 2007 г. в гр. Тбилиси.

 7. Споразумение за изменение на Споразумението между Правителството на Република България и Правителството на Грузия за обмен и взаимна защита на класифицраната информация, подписано на 01.04.2012 г., влязло в сила от 31.07.2012 г.

 8. Споразумение за защита на класифицираната информация между Правителството на Република България и Правителството на Държавата Израел/Израелското Министерство на отбраната, подписано на 27 ноември 2008 г. в София.

 9. Споразумение между държавите-членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, относно защитата на класифицирана информация, която се обменя в интерес на Европейския съюз 2011/C 202/05

 10. Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Италианската Република за взаимна защита на обменяната класифицирана информация, подписано на 8 юли 2005 г. в гр. Рим.

 11. Споразумение по индустриална сигурност между Правителството на Република България и Правителството на Канада, подписано от канадска страна на 30.08.2017 г. в Отава, Канада и от името на Република България на 19.04.2017 г. в София
 12. Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Кралство Испания за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подписано на 27 септември 2005 г.  в гр. Мадрид, Испания.

 13. Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Кралство Норвегия за взаимна защита на обменяна класифицирана инфромация, подписано на 30.08.2006 г. в гр. Осло, Норвегия

 14. Споразумение между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Кралство Холандия относно опазването на секретна военна информация, подписано на 14 януари 1998 в гр. София.

 15. Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Кралство Швеция за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подписано на 9 октомври 2007 г. в гр.Стокхолм

 16. Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Малта за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подписано на 12 май 2011 в гр. София.

 17. Споразумение между правителството на Република България и Правителството на Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия относно защитата на класифицирана информация, влязло в сила на 01.06.2013 г.

 18. Споразумение за изменение на споразумението между правителството на Република България и Правителството на Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия относно защитата на класифицирана информация


 19. Споразумение между Република България и Португалската Република за взаимна защита на класифицирана информация, подписано на 14 декември 2007 г. в гр. София.

 20. Споразумение между Правителството на Република България и Федералното правителство на Република Австрия за обмен и взаимна защита на класифицирана информация, подписано на 11 юли 2008 г. в София.

 21. Споразумение между Правителството на Република България и Съвета на Министрите на Република Албания за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подписано на 27 февруари 2008 г. в гр. София.

 22. Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Гърция за защитата на обменяна класифицирана информация, подписано в София на 17 юни 2005 г. в гр. София.

 23. Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Естония за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подписано на 8 март 2005 г. в гр. София 

 24. Споразумение за изменение на споразумението между Правителството на Република България и Правителството на Република Естония за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подписано на 22 ноември 2010 г. в София

 25. Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Казахстан за взаимна защита и обмен на класифицираната информация

 26. Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Кипър за взаимна защита на класифицираната информация

 27. Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Корея за обмен и зашита на класифицирана военна информация, подписано на 27 октомври в Сеул

 28. Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Косово за взаимна защита на класифицираната информация

 29. Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Латвия за взаимна защита на класифицираната информация, подписано на 5 юли 2002 в гр. Рига.

 30. Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Литва за взаимна защита на класифицираната информация, подписано на 18 май 2007 г. в гр.София.

 31. Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Македония за обмен и взаимна защита на класифицираната информация, подписано на 7 октомври 2005 г. в гр. Благоевград.

 32. Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Молдова за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подписано на 14 февруари 2008 г. в Кишинев
 33. Споразумение между Правителството на Република България и Организацията за освобождение на Палестина (действаща в полза на палестинската власт) за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подписано на 24 октомври 2012 г. в Рамалла.

 34. Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Полша за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подписано на 7 април 2005 г.  в гр. Варшава, Полша.

 35. Споразумение между правителството на Република България и Правителството на Република Словения за обмен и взаимна защита на класифицирана информация, влязло в сила на 01.03.2013 г.

 36. Споразумение между правителството на Република България и Правителството на Република Сърбия за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, влязло в сила на 15.04.2013 г.

 37. Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Турция в областта на сигурността на военната индустрия, влязло в сила на 8 януари 2013 г.

 38. Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Финландия за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подписано на 16 април 2008 г. в гр. София.

 39. Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Хърватия за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подписано на 30 септември 2008 г. в Загреб.

 40. Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Румъния за взаимна защита на класифицираната информация, подписано на 13 април 2006 в гр. Букурещ.

 41. Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Руската федерация за взаимна защита на класифицирана информация, подписано на 8 май 2007 г. в гр. Москва.

 42. Споразумение между страните по Северноатлантическия договор относно сигурността на информацията.

 43. Споразумение между Република България и Словашката Република за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подписано на 3 февруари 2006 г. в гр. Братислава.

 44. Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Социалистическа Република Виетнам за  взаимна защита и обмен на класифицраната информация, подписано на 16.04.2012 г., влязло в сила от 18.07.2012 г.

 45. Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Съединените Американски Щати по отношение опазването на секретна военна информация, подписано на 29 октомври 1999 в гр. София.

 46. Споразумение между Правителството на Република България и Кабинета на министрите на Украйна за взаимна защита и принципи за обмен на класифицирана информация, подписано на 21.05.2004 г. в гр. Киев, Украйна

 47. Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Унгария за обмен и взаимна защита на класифицирана информация, подписано на 05 юли 2017 г. в София, влязло в сила от 01 декември 2017 г.
 48. Споразумение между правителството на Република България и Правителството на Федерална Република Германия за взаимна защита на класифицираната информация, влязло в сила на 09.01.2013 г.

 49. Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Френската република за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подписано на 2 февруари 2007 г. в гр. София.

 50. Споразумение между правителството на Република България и Правителството на Черна гора за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, влязло в сила на 12.06.2013 г.

 51. Споразумение между Република България и Чешката република за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подписано на 3 май 2007 г. в гр.Прага