Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Обяви > Конкурс Сигурност

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „ПРОУЧВАНЕ И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ“ НА ДИРЕКЦИЯ „СИГУРНОСТ“ В ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА – 1 ЩАТНА БРОЙКА

Обява

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл. 7, ал. 1, 3 и 4 от Закона за държавния служител

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати

УСЛОВИЯ за провеждане на теста и интервюто

СПИСЪК класиране