Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Обяви > КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ...

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „МЕЖДУНАРОДНОПРАВНА ДЕЙНОСТ“ НА ДИРЕКЦИЯ “ПРАВНА И МЕЖДУНАРОДНОПРАВНА ДЕЙНОСТ“ В ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА – 2 ЩАТНИ БРОЙКИ

Обява

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл. 7, ал. 1, 3 и 4 от Закона за държавния служител

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати

УСЛОВИЯ за провеждане на теста и интервюто

СПИСЪК класиране