Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Обяви > Необходими документи за участие в конкурсите

Необходими документи за участие в конкурсите

Заявление за участие в конкурс съгласно Приложение №2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;

Декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДСл, че кандидатът отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 4 и 7 от ЗЗКИ;