Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Обяви > КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ ...

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ“ НА ДИРЕКЦИЯ “ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ“ В ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА – 1 ЩАТНА БРОЙКА

Обява

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл. 7, ал. 1, 3 и 4 от Закона за държавния служител

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Информация-тест

Информация

ИНФОРМАЦИЯ за датата, часа и мястото на провеждане на ТЕСТА

Условия за провеждане на теста и интервюто

Списък-класиране