Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Обяви > КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ ...

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ НА ДИРЕКЦИЯ “ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ“ В ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА – 1 ЩАТНА БРОЙКА

Обява

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл. 7, ал. 1, 3 и 4 от Закона за държавния служител

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Условия за провеждане на теста и интервюто

Списък на класираните кандидати от първо до трето място