Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Обяви > КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ ...

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „РЕГИСТРАТУРИ ЗА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ“ НА ДИРЕКЦИЯ „СИГУРНОСТ“ В ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА – 1 ЩАТНА БРОЙКА

Обява

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл. 7, ал. 1, 3 и 4 от Закона за държавния служител

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидатиза длъжността„главен експерт“в отдел „Регистратури за класифицирана информация“ на дирекция „Сигурност“-ДКСИ