Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > SEENSA_14_09_2018

Осма среща на ръководителите на Националните органи по сигурността на държавите от Югоизточна Европа, членки на Съвета за регионално сътрудничество (SEENSA)

В периода 10.09.2018 г. – 11.09.2018 г. в Блед, Словения, се проведе Осмата среща на ръководителите на Националните органи по сигурността на държавите от Югоизточна Европа, членки на Съвета за регионално сътрудничество – SEENSA. Срещата се проведе в рамките на Стратегическия форум „Блед“ – водеща международна конференция в Централна и Югоизточна Европа, в която участват държавни и правителствени ръководители, министри, дипломати, учени, експерти и медии от цял свят. Форумът се фокусира върху ангажирането на участниците в дискусии и търсенето на решения за  възникващите регионални и глобални предизвикателства.

Съорганизатори и съпредседатели на Осмата среща на SEENSA бяха Регионалният съвет за сигурност и Националният орган по сигурността на Словения.

SEENSA е специализиран регионален формат за сътрудничество в сферата на сигурността за органи за национална сигурност и е фокусиран в повишаване сътрудничеството между националните органи по сигурността в Югоизточна Европа.

На конференцията присъстваха ръководители и представители на Националните органи по сигурността на държавите от Югоизточна Европа и представители на Съвета за регионално сътрудничество. От страна на ДКСИ участие взе председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията и експерти от дирекция „Правна и международноправна дейност“.

По време на срещата бе обсъдено развитието на сигурността в региона, обменена бе информация и добри практики на държавите.

Фокусът на срещата на SEENSA 2018 бе ролята на националните органи по сигурността в стратегиите им за киберсигурност, въпроси свързани с персоналната сигурност, обучението, процедурата по проучване.

Срещата приключи със съгласие за продължаването на регионалното сътрудничество.

Следващата среща на SEENSA на ниво ръководители ще се проведе през септември 2019 г. в Албания.