Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се проведе тематично обучение по ЗКИ на ръководители на организационни единици

От 04 до 06 ноември 2013г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. Банкя се проведе тематично обучение на 15 (петнадесет) ръководители на организационни единици. Обучението беше открито от заместник-председателя на ДКСИ господин Васил Ризов.

Съгласно програмата на обучението лекторите от ДКСИ се спряха на основни теми от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за неговото прилагане (ППЗЗКИ). С участниците се проведоха практически занятия по персонална и документална сигурност на класифицираната информация.

В проведената анкета, както и в заключителната дискусия с председателя на ДКСИ господин Борис Димитров, обучаемите споделиха ползата от това обучение, възможността да споделят опита си като ръководители на организационни единици и да получат отговори на конкретни въпроси във връзка с тяхната дейност.