Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща между председателя на ДКСИ ...

Работна среща между председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията господин Борис Димитров и извънредния и пълномощен посланик на Беларуската република Н. Пр. господин Владимир Воронкович

На 04 юли 2013 год. се проведе работна среща между председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията господин Борис Димитров и извънредния и пълномощен посланик на Беларуската република Н. Пр. господин Владимир Воронкович.

Господин Димитров запозна Н. Пр. господин Владимир Воронкович с устройството, функциите и дейността на Държавната комисия по сигурността на информацията, като Национален орган по сигурността на Република България. Той подчерта, че Комисията осъществява държавната политика в областта на защитата на класифицираната информация и че един от основните приоритети в дейността й е свързан с изграждането на стабилна вътрешноправна и международноправна рамка по защита на класифицираната информация.

И двете страни споделиха положителната си оценка за бъдещо сключване на споразумение между Република България и Беларуската република в областта на защитата на класифицираната информация. На посланика бе връчен българският типов проект на споразумение за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, като господин Димитров сподели, че сключването на международно споразумение в тази област ще допринесе за икономическото развитие на страните и ще спомогне за активизиране на сътрудничеството в различни области на обществения живот, в които се налага обмен на класифицирана информация.

Срещата се проведе в сградата на Държавната комисия по сигурността на информацията и протече в работна атмосфера.