Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Държавната комисия по сигурността на ...

Държавната комисия по сигурността на информацията проведе работна среща със служителите по сигурността на информацията от централните органи на държавната власт

Днес, 07.10.2009 г. в Държавната комисия по сигурността на информацията се проведе работна среща със служителите по сигурността на информацията от централните органи на държавната власт.

Срещата се ръководеше от Председателя на  ДКСИ госпожа Цвета Маркова. Участие в нея взеха и заместник-председателя и членовете на Комисията.

Обсъдени бяха актуални въпроси за оптимизиране на координацията и взаимодействието между ДКСИ и централните органи на държавната власт по защитата на класифицираната информация в Република България в условията на криза.

Служителите по сигурността на информацията направиха свои предложения за подобряване и оптимизиране на практическата дейност по защитата на класифицираната и чуждестранната класифицирана информация. Дадени бяха основни насоки за бъдещата дейност в тази област в условия на икономическа криза.