Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща между председателя на ...

Работна среща между председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията господин Борис Димитров и Временно управляващия посолството на Федеративна Република Бразилия в Република България господин Рикардо Герра де Араужо

Днес, 18 ноември 2015 г., председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията, господин Борис Димитров, проведе работна среща с Временно управляващия посолството на Федеративна Република Бразилия в Република България господин Рикардо Герра де Араужо, министър-съветник.

Основна цел на срещата бе ускоряване на процеса по подготовка на проект на двустранно споразумение за обмен и взаимна защита на класифицирана информация между Република България и Федеративна Република Бразилия.

По време на срещата господин Димитров потвърди готовността на българската страна за основа на бъдещите разговори да послужи проектът на Споразумение, представен от бразилските партньори. Същият е изпратен по дипломатически път в отговор на предложения от страна на ДКСИ типов проект на Споразумение.

Господин Араужо изрази желанието на Бразилия за развитие на отношенията в областта на защитата на класифицираната информация, като подчерта, че известно забавяне се дължи на структурни промени в компетентния национален орган, настъпили след изборите през 2014 г.

От българска страна бе поет ангажимент за подготовка на позиция по проекта, която да бъде изпратена по дипломатически път. Господин Димитров изрази готовността на ДКСИ да бъде домакин на преките разговори между двете страни, на които да бъде обсъден проектът текст по текст, с цел максимално отчитане изискванията на законодателствата на двете държави.

Господин Араужо също потвърди готовност за оказване на пълно съдействие при осъществяване на контактите между ДКСИ и бразилските партньори.

Двамата участници изразиха задоволството си от срещата и подчертаха своята увереност в продължаване на традиционно добрите отношения между Република България и Федеративна Република Бразилия.

Срещата се състоя в сградата на ДКСИ и протече в работна атмосфера.