Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведено обучение на тема: „Защита на ...

Проведено обучение на тема: „Защита на автоматизирани информационни системи и мрежи”

На 28 февруари и 01 март 2013 г. в Учебния център на ДКСИ в град Банкя Държавната комисия по сигурността на информацията проведе обучение на тема: „Защита на автоматизираните информационни системи и мрежи”. В обучението взеха участие служители по сигурността на АИС/М и системни администратори от организационни единици в органи на държавната власт и съдебната система.

Основните теми на обучението бяха свързани с акредитацията на АИС/М, предназначени за обработка на класифицирана информация и изготвянето на документите по сигурността.

Бяха проведени практически занимания, а експертите от ДКСИ отговориха на поставените от обучаемите въпроси.