Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведено обучение на тема: „Защита на ...

Проведено обучение на тема: „Защита на класифицираната информация, с която се работи в автоматизирани информационни системи или мрежи”

На 28 и 29 март 2013 г. в Учебния център на ДКСИ в град Банкя Държавната комисия по сигурността на информацията проведе обучение на тема: „Защита на класифицираната информация, с която се работи в автоматизираните информационни системи или мрежи”. В обучението взеха участие служители по сигурността на АИС/М и системни администратори от организационни единици в органи на държавната власт, съдебната система и частни фирми.

Основните въпроси, които бяха разгледани по време на обучението, бяха свързани с акредитирането на АИС/М, предназначени за обработка на класифицирана информация, изготвянето на документите по сигурността, криптографската сигурност, защитата от компрометиращи електромагнитни излъчвания и защитата на класифицирана информация на ЕС и НАТО, с която се работи в АИС/М.

Бяха проведени практически занимания, като експертите от ДКСИ отговориха на поставените от обучаемите въпроси.