Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Акредитиране на обучаващи организации в ...

Акредитиране на обучаващи организации в областта на защитата на класифицираната информация

На заседание от 23.06.2009 г. Държавната комисия по сигурността на информацията /ДКСИ/ прие решение за акредитиране на обучаващи организации в областта на защитата на класифицираната информация за 2009-2010 г.

Във връзка с това обучаващите организации в случай, че желаят да продължат да водят обучение в тази област следва до 14,00 часа на 31.07.2009 г. да подадат в ДКСИ документи както следва:

Техническо описание на обучението (описание на техническото оборудване и възможностите за осигуряване на качествено на обучени);

Учебен план и учебна програма (разработена по учебни теми и часове);

Списък на преподавателския екип;

Цената на курса за един обучаем (в лева с включен ДДС).