Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Провеждане на преговори между Държавната ...

Провеждане на преговори между Държавната комисия по сигурността на информацията и Министерството на националната отбрана на Алжирската демократична и народна република

В периода 08-10 октомври 2018 г. в сградата на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) се проведоха преговори за сключване на Споразумение за защита на класифицираната информация между Република България и Алжирската демократична и народна република.

За основа на воденето на преговори се използва предложен от алжирската страна типов проект на Споразумение.

Разговорите протекоха в дух на диалог и взаимно разбирателство, при взаимно отчитане на особеностите на законодателствата на двете държави.

По време на срещата бяха представени спецификите в националните системи за защита на класифицираната информация.

Посещението завърши с изготвяне на проект на Споразумение, който след приключване на националноправните процедури и на двете държави ще бъде подписан.