Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща между председателя на ...

Работна среща между председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията Цвета Маркова и извънредния и пълномощен посланик на Алжирската народна и демократична република Н. Пр. господин Ахмед Буташ

На 22 юни 2010 година се проведе работна среща между председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова и извънредния и пълномощен посланик на Алжирската народна и демократична република Н. Пр.  господин Ахмед Буташ.

Н. Пр. господин Ахмед Буташ изрази интерес към интензивната международна дейност на ДКСИ и големия брой международни споразумения, сключени от Република България в областта на класифицираната информация както с европейски, така и с други държави.

Госпожа Маркова подчерта, че ДКСИ определя интересите си в международната област по два начина. Чрез МВнР се получава информация за външнополитическите и икономическите приоритети на Република България. Другият начин е на базата на двустранните отношения и активността на съответната държава, която изразява интерес от сключването на двустранно споразумение в областта на класифицираната информация.

И двете страни изразиха желанието си за сключване на такова споразумение между България и Алжир. Бе подчертано, че това е възможно след определянето на органа в Алжир, аналогичен по компетентност и функции на ДКСИ. Н. Пр. господин Ахмед Буташ изрази мнение, че това е Департамент по разузнаване и сигурност, който е в структурата на Министерството на отбраната, като изрази готовност да окаже необходимото съдействие.

Срещата се проведе в сградата на Държавната комисия по сигурността на информацията и протече в работна атмосфера.