Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Подписване на Споразумение за изменение на ...

Подписване на Споразумение за изменение на Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно защитата на класифицирана информация

На 28 октомври 2014 година в сградата на Държавната комисия по сигурността на информацията се подписа Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно защитата на класифицирана информация.

От българска страна Споразумението беше подписано от господин Борис Димитров – председател на Държавната комисия по сигурността на информацията, а от страна на Обединеното кралство от Н. Пр. господин Джонатан Алан, извънреден пълномощен посланик на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия в Република България.

Споразумението е резултат от преразглеждане на политиката на Великобритания за класифициране и в следствие възникнала необходимост от преразглеждане на съответните нива на класификация за сигурност. Преговорният процес протече изключително активно, без провеждане на консултации, чрез обмен на писмена кореспонденция.

Настоящото Споразумение ще продължи да спомага за развитието на двустранните отношения във всички обществени сфери.