Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща между председателя на ...

Работна среща между председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова и госпожа Илда Габардини де Де Ритис, Пълномощен министър в Посолството на Република Аржентина в Република България

На 27 декември 2011 година в София председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова проведе работна среща с госпожа Илда Габардини де Де Ритис, Пълномощен министър в Посолството на Република Аржентина в Република България.

По време на срещата беше обсъден предоставеният от българска страна типов проект на Споразумение за взаимна защита и обмен на класифицирана информация.

Госпожа Маркова подчерта важната роля на подобен род споразумения, тъй като те установяват правната рамка за сътрудничество в различни сфери на обществения живот, които налагат обмен на класифицирана информация.

Срещата се проведе в сградата на Посолството на Република Аржентина и протече в работна атмосфера.