Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща на председателя на Държавната ...

Работна среща на председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова с извънредния и пълномощен посланик на Република Армения в Република България Н. Пр. господин Сергей Манасарян

На 26 февруари 2010 г. в гр. София председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова проведе работна среща с извънредния и пълномощен посланик на Република Армения в Република България Н. Пр. господин Сергей Манасарян.

По време на срещата госпожа Маркова запозна посланика с ролята и функциите на ДКСИ като държавен орган, който осъществява политиката на Република България в областта на защитата на класифицираната информация и като Национален орган по сигурността на информацията в международен план. Изрази желанието на българската страна за започване на подготовка на Проект на Споразумение за обмен и взаимна защита на класифицирана информация, връчен на Република Армения чрез Министерство на външните работи.

От своя страна господин Манасарян изрази своето задоволство от близките отношения между двете държави. Подчерта, че за Армения, България е много важен партньор не само като исторически свързана приятелска държава, но вече и като членка на НАТО и Европейския съюз. В този смисъл придобитият опит се явява изключително полезен за Армения.

Посланик Манасарян пое ангажимент да предприеме всички действия за ускоряване на процесите за подготовка на проекта на Споразумение.

И двете страни оцениха високо сключването на Споразумение за обмен и взаимна защита на класифицирана информация, което ще даде възможност за задълбочаване и развитие на отношенията между двете държави във всички области, в които се налага обмен на такава информация.

Срещата се състоя в сградата на ДКСИ и протече в работна атмосфера.