Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща между председателя на ...

Работна среща между председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова и извънредния и пълномощен посланик на Република Австрия Н.Пр. господин Герхард Райвегер

На 29 октомври 2010 година се проведе работна среща между председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова и извънредния и пълномощен посланик на Република Австрия в Република България Н.Пр. господин Герхард Райвегер.

Госпожа Маркова запозна Н.Пр. господин Герхард Райвегер с устройството, функциите и дейността на Държавната комисия по сигурността на информацията, като национален орган по сигурността. Тя подчерта, че Комисията осъществява държавната политика в областта на защитата на класифицираната информация, както и че извършва методическо ръководство и контрол върху дейността на службите за сигурност и службите за обществен ред.

И двете страни споделиха положителната си оценка от развитието на двустранните отношения с оглед сключеното на 11 юли 2008 год. в София Споразумение между Правителството на Република България и Федералното правителство на Република Австрия  за обмен и взаимна защита на класифицирана информация. Госпожа Маркова подчерта, че сключването на международно споразумение в тази област установява правната рамка на защитата на класифицираната информация, обменяна между двете държави, и допринася за по-активното развитие на отношенията в сферата на индустриалната сигурност.

Срещата се проведе в сградата на Държавната комисия по сигурността на информацията и протече в работна атмосфера.