Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Подписване на Споразумение между ...

Подписване на Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Азербайджанската република за взаимна защита и обмен на класифицирана информация

Днес, 14 ноември 2011 год., в гр. Баку, Азербайджанската република бе подписано Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Азербайджанската република за взаимна защита и обмен на класифицирана информация. Церемонията по подписването бе в рамките на официалното посещение на Президента на Република България в Азербайджанската република.  От българска страна Споразумението бе подписано от г-жа Цвета Маркова – председател на Държавната комисия по сигурността на информацията, а от азербайджанска страна – от генерал-лейтенант Елдар Махмудов – министър на националната безопасност.

Споразумението е резултат от консултации с представители на Азербайджанската република, състояли се през месец октомври 2010 год. в гр. София. То регламентира защитата на класифицираната информация, която ще се обменя по повод сътрудничеството между страните във всички области на обществения живот.