Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Експертни разговори за подготовка на проект ...

Експертни разговори за подготовка на проект на Споразумение за взаимна защита и обмен на класифицирана информация между Република България и Република Азербайджан

В периода 28 - 29 октомври 2010 година, в сградата на Държавната комисия по сигурността на информацията се провеждат експертни разговори с представители на Министерството на националната сигурност на Република Азербайджан. Предмет на консултациите е подготовката на проект на споразумение в областта на защитата на класифицираната информация между двете държави. От страна на ДКСИ на консултациите присъстват експерти от Дирекция „Правна и международноправна дейност”, а също и представител на Държавна агенция „Национална сигурност”.