Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Споразумение между Правителството на ...

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Естония за взаимна защита и обмен на класифицирана информация

На 19 май 2005 г. Споразумението между Правителството на Република България и Правителството на Република Естония за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подписано на 08 март 2005 г. в гр. София, влезе в сила. В Споразумението са регламенттирани принципите на защита на класифицираната информация, начините на обмен и конкретните мерки за защита на класифицираната информация. Включени са разпоредби, уреждащи режима на сключване на класифицирани договори, процедури за извършване на международни посещения, както и разпоредби, предписващи правила за действие при нарушаване на мерките за сигурност.

Споразумението е сключено за неопределен срок от време.