Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща между председателя на ...

Работна среща между председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова и Генералния директор на ЮНЕСКО госпожа Ирина Бокова

На 17 февруари 2011 година в Брюксел председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова проведе работна среща с Генералния директор на ЮНЕСКО госпожа Ирина Бокова.

Срещата се проведе по повод  участието на госпожа Маркова в специалния панел на Кранс Монтана Форум, посветен на „Засилване на равенството между половете”, който се проведе на 16 февруари 2011 година в Брюксел под председателството на госпожа Бокова.

По време на срещата госпожа Маркова запозна госпожа Бокова с международната дейност на Държавната комисия по сигурността на информацията.

Двете страни потвърдиха своята готовност за бъдещо сътрудничество.