Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Държавната комисия по сигурността на ...

Държавната комисия по сигурността на информацията провежда обучение на служители по сигурността на информацията в своя учебен център в Банкя

На 17 и 18 декември 2010 г. Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) провежда обучение по защита на класифицираната информация на служители по сигурността на информацията от централните органи на държавната власти съдебната система на Република България.

Обучението беше открито от заместник-председателя на ДКСИ Захари Захариев. С участието на експерти от Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) се обсъдиха въпросите, свързани с контрола по защитата на класифицираната информация и в частност проверките по прекия контрол от страна на държавната агенция.

Съгласно програмата се предвижда експерти от ДКСИ да запознаят участниците в обучението с възлагането на специални обществени поръчки и вътрешните правила за реда и организацията по процедурата за възлагането им.