Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Представители на Държавната комисия по ...

Представители на Държавната комисия по сигурността на информацията взеха участие в регионална среща по киберсигурност

Представители на Държавната комисия по сигурността на информацията участваха в заседание на тематичната работна група по киберсигурност в рамките на Форума на националните органи по сигурността от Югоизточна Европа (SEENSA). Заседанието се проведе на 23 октомври 2014 г. в Белград, Сърбия. Участниците разгледаха актуалните въпроси на регионалното сътрудничество в областта на киберзащитата на класифицираната информация. Обсъдени бяха перспективите за изграждане на единна терминология за страните в региона, провеждане на обучение и обмен на информация по въпросите на киберсигурността.