Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Започна учебното посещение относно ...

Започна учебното посещение относно практиките в областта на индустриалната сигурност организирано в сътрудничество с ДКСИ на НОС на Босна и Херцеговина

В периода 04-05 март 2014 г. е организирано учебно посещение от представители на НОС на Босна и Херцеговина, което се провежда в София в сътрудничество с ДКСИ. Срещата беше открита от председателя на ДКСИ господин Борис Димитров.

Участниците от НОС на Босна и Херцеговина представиха постиженията си както и трудностите, които срещат в областта на индустриалната сигурност. Целта на посещението е да се обмени опит като се разгледат принципите и процедурите в областта на индустриалната сигурност, прилагани в България.

В хода на учебното посещение, експерти на ДКСИ, ще представят също така и лекционен курс в областта на физическата и персонална сигурност, както и практики по осъществяването на прекия контрол в областта на индустриалната сигурност.