Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща на председателя на Държавната ...

Работна среща на председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова с първия секретар в посолството на Босна и Херцеговина господин Божо Драгичевич

На 01 юни 2010 г. в гр. София председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова проведе работна среща с първия секретар в посолството на Босна и Херцеговина господин Божо Драгичевич.

По време на срещата госпожа Маркова запозна господин Драгичевич с функциите на ДКСИ като държавен орган, който осъществява политиката на Република България за защита на класифицираната информация и като Национален орган по сигурността  за Република България, съгласно критериите на НАТО и ЕС.

Обсъдена бе подготовката на предстоящото посещение на представители на Националния орган по сигурността на Босна и Херцеговина в Република България. Целта на посещението е провеждане на експертни разговори за подготовка на проект на Споразумение за взаимна защита на класифицирана информация.

Господин Драгичевич изказа голямо задоволство от ускоряване на развитието на процеса и благодари за отправената от страна на ДКСИ покана за посещението. 

Срещата се състоя в сградата на ДКСИ и протече в работна атмосфера.