Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведени консултации между ДКСИ и ...

Проведени консултации между ДКСИ и Националния орган по сигурността на Босна и Херцеговина

В периода 07 - 08 юни 2010 г. Държавната комисия по сигурността на информацията проведе консултации с представители на Националния орган по сигурността на Босна и Херцеговина. Предмет на консултациите беше проекта на Споразумение за взаимна защита и обмен на класифицирана информация между Република България и Босна и Херцеговина. Проектът бе договорен на експертно ниво и предстои изпълнението на вътрешноправните процедури на двете страни. Сключването на това споразумение ще създаде правна възможност за ефективно прилагане на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа.