Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща на председателя на Държавната ...

Работна среща на председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова с извънредния и пълномощен посланик на Босна и Херцеговина в Република България Н. Пр. Ген. лейт. Сифет Поджич

На 07 април 2010 г. в гр. София председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова проведе работна среща с извънредния и пълномощен посланик на Босна и Херцеговина в Република България Н. Пр. Ген. лейт. Сифет Поджич.

По време на срещата госпожа Маркова запозна посланика с ролята и функциите на ДКСИ като държавен орган, който осъществява държавната политика в областта на защитата на класифицираната информация и като Национален орган по сигурността  на информацията за Република България, съгласно изискванията на НАТО и ЕС.

От своя страна посланик Поджич подчерта, че той добре познава  значението на държавни органи с правомощията на ДКСИ  и спецификата на дейността по защита на класифицираната информация.

Госпожа Маркова представи на вниманието на посланика проект на Споразумение за обмен и взаимна защита на класифицирана информация, който да послужи като основа за консултации между двете страни за подготовка на подписване. Подчерта значението на споразумения с подобен характер и важността на сключване на такова между Република България и Босна и Херцеговина, предвид сътрудничество между двете страни във връзка с практическото прилагане на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа. Изказа желанието и готовността на българската страна да бъдат положени усилия за подготовка на проект на Споразумение за обмен и защита на класифицирана информация, което да бъде подписано в рамките на планираната за месец май среща на Комитета на министрите, която ще се проведе в София, в рамките на председателството на Република България.

Посланик Поджич пое ангажимент да представи проекта на компетентните структури в Босна и Херцеговина за становище. Изказа готовност да окаже необходимото съдействие за ускоряване на процеса по подготовка на проекта с цел неговото подписване в рамките на планираната за месец май среща на Комитета на министрите.

И двете страни изразиха удовлетвореност от проведените разговори и готовност за задълбочаване на сътрудничеството.

Срещата се състоя в сградата на ДКСИ и протече в работна атмосфера.