Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > ДКСИ и служители от нейната администрация ...

ДКСИ и служители от нейната администрация проведоха брифинг на тема “Защита на класифицираната информация на НАТО”

На 17 септември 2010 г. Държавната комисия по сигурността на информацията и служителите от нейната администрация проведоха брифинг на тема “Защита на класифицираната информация на НАТО”.

Брифингът откри  председателя на ДКСИ Цвета Маркова. Експерти от специализираната администрация на Комисията презентираха основните теми от програмата.

Дискусиите се концентрираха главно върху директивите на НАТО, свързани с физическата и документалната сигурност на класифицираната информация на НАТО и условията и реда за получаване на достъп до класифицирана информация на НАТО.