Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проект за изменение и допълнение на ЗЗКИ

Проект за изменение и допълнение на ЗЗКИ

Днес, 13 септември 2007г., Министерският съвет прие Решение, с което одобри  проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация и предложи на Народното събрание неговото приемане.

Предлаганите изменения в закона отразяват натрупаната до момента практика по неговото прилагане и целят оптимизиране на работата на всички лица, работещи с класифицирана информация и улесняване на процеса по проучване на лицата.

Предвижданите промени са в областта на персоналната и индустриалната сигурност. Предлага се издаваните от проучващите органи актове по персонална и индустриална сигурност да важат за определен срок, без да са обвързани от заемани длъжности или изпълнявани задачи. По този начин ще се избегне необходимостта от провеждане на ново проучване за надеждност на лицата при щатно-структурни промени, ако вече са били проучени до съответното ниво на класификация за сигурност на информацията.