Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща между председателя на ...

Работна среща между председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова и извънредния и пълномощен посланик на Чешката република в Република България Н. Пр. господин Павел Вацек

На 8 ноември 2011 г. в София председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова проведе работна среща с извънредния и пълномощен посланик на Чешката република в Република България  Н. Пр. господин Павел Вацек.

По време на срещата госпожа Маркова представи дейността на Държавната комисия по сигурността на информацията в качеството й на Национален орган по сигурността на Република България.

Тя обърна специално внимание на сключеното на 3 май 2007 година в Прага Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Чешката република за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подчертавайки важната роля на подобен род споразумения, тъй като те определят правната рамка за сътрудничество в различни области на обществения живот, които налагат обмен на класифицирана информация.

От своя страна Негово превъзходителство господин Вацек благодари за предоставената възможност да се запознае с дейността на ДКСИ и заяви своята готовност за сътрудничество.

Той също така поднесе поздравленията си по повод 9-та годишнина на ДКСИ.

Срещата се проведе в сградата на ДКСИ и протече в работна атмосфера.