Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведени консултации между ДКСИ и ...

Проведени консултации между ДКСИ и Националния орган по сигурността Черна гора

На 17 декември 2009 г. в сградата на Държавната комисия по сигурността на информацията се проведоха консултации с директора на Националния орган по сигурността на Черна гора и експерти от НОС, относно подготовката на проект на Споразумение за взаимна защита и обмен на класифицирана информация между Република България и Черна гора. От страна на Република България взеха участие представители на ДКСИ и на Държавна агенция “Национална сигурност”. Бяха представени националните системи за защита на класифицираната информация на двете държави. След проведените консултации, се одобри текста на проекта на Споразумението.

Предстои изпълнение на националните процедури на двете държави за подписване на Споразумението за взаимна защита и обмен на класифицирана информация между Република България и Черна гора.