Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведена Международна конференция „Добри ...

Проведена Международна конференция „Добри практики при защитата на класифицираната информация – постижения и трудности”

На 12 септември 2012 година, в резиденция “Бояна”, се проведе Международна конференция „Добри практики при защитата на класифицираната информация – постижения и трудности”, като част от честванията по случай 10-та годишнина на Държавната комисия по сигурността на информацията.

На конференцията присъстваха представители на двадесет национални органи по сигурността на страни от Европейския съюз и региона. Дискутирани бяха въпроси относно индустриалната сигурност, процедурите по проучване за надеждност и предизвикателствата в областта на киберсигурността.

10-тата годишнина на ДКСИ съвпада и с подписването на споразумения за защита и обмен на класифицирана информация с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Република Косово.

Със своята интензивна международна дейност, ДКСИ в продължение на 10 години спомага за утвърждаване на положителния външнополитически образ на България като достоен член на демократичното европейско семейство в борбата с новите по съдържание и проявление рискове и заплахи.