Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Подписахме Споразумение с Република ...

Подписахме Споразумение с Република Хърватска за обмен и взаимна защита на класифицирана информация


На 30 септември 2008 г. в гр. Загреб се състоя церемония по подписване на Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Хърватска за взаимна защита и обмен на класифицирана информация.

Споразумението установява правната рамка на сътрудничеството между двете държави в областта на защитата на класифицираната информация и създава условия за ефективно взаимодействие между тях в различни сфери на обществения живот, като гарантира ефективна защита на обменяната класифицирана информация.

За правителството на Република България Споразумението беше подписано от госпожа Цвета Маркова - председател на Държавната комисия по сигурността на информацията, а за Република Хърватска – от господин Ладислав Пивчевич - директор на Съвета за национална сигурност.