Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > РАБОТНО ПОСЕЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОРГАН ПО ...

РАБОТНО ПОСЕЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОРГАН ПО СИГУРНОСТТА НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА

В периода 06 – 08 април 2016 г. Държавната комисия по сигурността на информацията е домакин на двустранна работна среща с Националния орган по сигурността на Чешката Република. Чешката делегация е водена от директора на Националния орган и включва в състава си специалисти по видове сигурност на класифицираната информация.

Основен акцент на посещението е темата относно новите предизвикателства в областта на киберсигурността. Съвременните информационни и комуникационни системи, както и  информацията, обработвана в тях стават все по-важна част от ежедневието. От друга страна, възникват редица проблеми и заплахи за сигурността на тези системи. Чешкият Национален орган е с широки компетенции и богат опит в областта. Ето защо, споделянето на опит в рамките на настоящото посещение ще обогати националната ни база и ще даде възможност за анализ и прилагане на чешките добри практики.

По време на визитата е предвидено и представяне на дейността на ДКСИ, и по-специално на българския опит в областта на обучението за работа с класифицирана информация, като ключов елемент от системата от мерки за защита и като дейност на Комисията, оценявана високо от международните партньори.

Срещата е продължение на традиционно установените добри отношения между Държавната комисия по сигурността на информацията и Националния орган по сигурността на Чешката Република.