Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща на председателя на Държавната ...

Работна среща на председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията г-н Борис Димитров с извънредния и пълномощен посланик на Чешката република в Република България Н. Пр. г-н Душан Щраух

Днес, 8 януари 2016 г., председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) г-н Борис Димитров проведе работна среща с извънредния и пълномощен посланик на Чешката република Н. Пр. г-н Душан Щраух.

Целта на срещата беше обсъждането на възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между ДКСИ и Националния орган по сигурността на Чешката република.

Н. Пр. г-н Щраух запозна председателя на ДКСИ със специфичните правомощия на Националния орган по сигурността на Чехия в областта на киберсигурността и представи възможността експерти от ДКСИ да участват в срещи за обмен на опит и съвместни обучения с чешките си колеги.

От своя страна г-н Димитров представи подробно структурата и дейността на ДКСИ като Национален орган по сигурността, който провежда политиката на Република България в областта на защитата на класифицираната информация.

Той потвърди желанието и готовността на ДКСИ за разширяване на сътрудничеството с Националния орган по сигурността на Чехия.

Срещата се проведе в сградата на ДКСИ и протече в работна атмосфера.