Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > На 08.11.2019 г. ДКСИ отбеляза 17 години от ...

На 08.11.2019 г. ДКСИ отбеляза 17 години от своето създаване

Седемнадесет години след своето създаване ДКСИ затвърди централното си място в националната система за защита на класифицираната информация. Постигна устойчивост в сътрудничеството си със службите за сигурност и службите за обществен ред, служителите по сигурността на информацията и организационните единици. ДКСИ придоби административен капацитет за изпълнение на възложените със Закона за защита на класифицираната информация функции, както и доверие в международен план като национален орган по сигурността на Република България.

Многообразието от дейности и тяхното ефективно изпълнение изградиха образ на ДКСИ като отговорен държавен орган, който, подпомаган от своята администрация успешно реализира целта на Закона за защита на класифицираната информация – защитата на класифицираната информация от нерегламентиран достъп и опазване на чуждестранната класифицирана информация, предоставена на Република България.

Доказателство за това са оценките на провежданите от НАТО и ЕС инспекции и дадените от тях високи оценки за работата на ДКСИ.

ДКСИ и в следващата година ще продължи активно дейността си за усъвършенстване на системата и постигане на дългосрочни цели за ефективно гарантиране на сигурността на класифицираната информация, създавана в Република България или получавана от нея от други държави или международни организации.