Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща на председателя на Държавната ...

Работна среща на председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова с извънредния и пълномощен посланик на Кралство Дания Н.Пр. г-н Коре Ерхард Янсон

На 16.07.2010 г., в гр. София, председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова проведе работна среща с с извънредния и пълномощен посланик на Кралство Дания Н.Пр. г-н Коре Ерхард Янсон.

Повод за срещата беше откритата от Министерство на земеделието и храните процедура за възлагане на специална обществена поръчка с предмет «Актуализация на цветна ортофотокарта чрез последваща обработка след ново самолетно заснемане /по части/ на територията на Република България».

Целта на срещата беше да се обсъди възможността за предприемане на действия по подготовка на проект на споразумение за взаимна защита и обмен на класифицирана информация между Република България и Кралство Дания.

По време на срещата председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова представи накратко изискванията на националното ни законодателство по отношение защитата на класифицираната информация от нерегламентиран достъп.

Посланикът на Кралство Дания Н.Пр. г-н Коре Ерхард Янсон сподели от своя страна, че в нормативната уредба на Кралство Дания няма изрична разпоредба, която да изисква обмяната на класифицирана информация с чужди държави да бъде осъществявана въз основа на влязло в сила споразумение. Независимо от това, пое ангажимент да проучи възможностите за евентуално подписване на такова споразумение.

Госпожа Маркова подчерта значението на подобен род споразумения, тъй като те дават възможност за разширяване на отношенията между държавите в различни области на обществения живот.

Срещата премина в работна обстановка.