Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Действия на проучващите органи след Решение ...

Действия на проучващите органи след Решение на Конституционния съд за противоконституционност на т. 5 на чл. 40, ал. 1 от ЗЗКИ

С оглед влязлото в сила Решение на Конституционния съд, с което е обявена за противоконституционна т. 5 на чл. 40, ал. 1 от ЗЗКИ, проучващите органи следва да продължават да извършват всички извършвани и до сега проверки по ЗЗКИ, включително и за образувани досъдебни или съдебни производства срещу проучваното лице.

При наличие на такива данни, същите не могат да бъдат основание за издаване на отказ или отнемане на достъп до класифицирана информация, но следва да бъдат обсъждани в контекста на надеждността на лицето от гледна точка на сигурността и на опазване на тайната.